Dränering i Varberg

Vi utför husdränering med Isodränskivor eller Platonmatta. Vi har genomgått Isodräns certifieringsutbildning och du får ett resultat med hög kvalitet och lång hållbarhet.

ISODRÄN

Isodrän-skivor är ett utmärkt fuktskydd och värmeisolering för bland annat källarytterväggar, betongplattor på mark, grundmurar och krypgrunder.

Skivan har fyra funktioner; dränerande, kapillärbrytande, uttorkande samt värmeisolerande, vilket gör skivan till den mest optimala lösningen för konstruktioner under mark.

Skivan består av stora EPS-kulor som är skyddade av ett vattenbaserat bitumen/latex-skikt, sammanlimmade till ofalsade skivor utan skurna kanter eller ytor. Den går att få i många olika tryckhållfastheter för att passa respektive användningsområde.

Isodrän-skivan monterad på till exempel en källaryttervägg bidrar till att väggen blir varm och torr, som i sin tur ger ett torrare inomhusklimat, en jämnare temperatur och lägre uppvärmningskostnader i källaren. Sätts Isodrän-skivan utvändigt ger den ett mycket effektivt skydd mot det vatten som belastar husväggen, eftersom skivans dränerande och kapillärbrytande egenskaper håller väggen torr. Eftersom skivan har så många egenskaper betyder det enkel montering och låga kostnader.

PLATONMATTA

Platonmatta är en plastmatta med distanser som monteras mot husgrunden för att skapa en luftspalt. På så vis kan luften ventileras ut och fukten transporteras bort från grunden. Platonmattan läggs oftast på utsidan av grunden under marknivå, men kan även läggas under golvet eller på insidan av källarväggarna. Platonmattor kan väljas med eller utan värmeisolering.

När hus byggs på platta kan man med fördel lägga Platonmatta ovanpå plattan som fuktspärr och som viss isolering. 

Vi utför även husgrundsarbeten, här kan du läsa mer om det.

KONTAKTA OSS

info@tangabergsschakt.se