Miljöpolicy

Tångabergs Schakt ABs grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser samt att begränsa negativ miljöpåverkan. Vi vill utföra våra arbeten så att miljövärden bevaras och främjas.

Detta innebär att vi skall:

Kräva en miljödeklaration vid inköp av maskiner, lastbilar eller andra fordon och tillbehör t ex vad gäller utsläpp från motorer, möjlighet att använda miljövänliga oljor etc.

Verka för att maskinerna, lastbilarna kör på ett så miljövänligt bränsle som möjligt som marknaden erbjuder.

Lämna använda oljor, filter, däck, batterier till mottagare som på ett riktigt och effektivt sätt återanvänder eller destruerar dessa.

Förvara bränsle och oljor på ett säkert sätt dvs. att noggrant underhålla t ex tankar för bränsle.

Miljöbesiktiga alla besiktningspliktiga maskiner.

Använda nerbrytningsbara rengöringsmedel när vi rengör våra maskiner, lastbilar och utrustning.

Använda oss av leverantörer som är miljömedvetna.

Hålla alla medarbetare informerade om förändringar i miljöarbetet.

Arbeta med att kontinuerligt förbättra våra fastställda miljömål.

Genom att låta miljötänkandet genomsyra det dagliga arbetet blir arbetet med ständig förbättring för miljöfrågor en naturlig del av vardagen.

Vi leder vårt miljöarbete i en öppenhet mot såväl våra kunder och leverantörer som myndighet och allmänhet.

KONTAKTA OSS

info@tangabergsschakt.se